FUE Saç Ekimi

Dünyada saç ekimi operasyonu 1990’lı yıllardan itibaren FUT yöntemi ile yapılmaya başlanmıştır. FUE yöntemi ise 2000’li yılların başlarında geliştirilmeye başlanmış ve 2004 yılından beri uygulanmaktadır. Günümüzün en gelişmiş saç ekimi tekniği olarak kullanılmaktadır.
FUE saç ekimi; donör alan olarak adlandırılan iki kulak arasındaki ve kulakların üstündeki saçlı bölgeden sağlıklı saç köklerini içeren saç foliküllerinin (greft) mikro motor yardımıyla teker teker çıkarılarak saçsız bölgeye nakledilmesi işlemidir.
FUE tekniği doğru uygulandığında, saç kökü alınan bölgede kalıcı iz bırakmaz. Lokal anestezi ile yapıldığı için ağrısız bir işlem olup ortalama 6-8 saat sürmektedir.
FUE saç ekimi 4 aşamada gerçekleştirilir.
Hazırlık Aşaması
Bu aşamada saç köklerinin (greft) alınacağı bölge olan iki kulak arkası traş edilir.
Saç Köklerinin Alınması
İşlemin yapılabilmesi için öncelikle alım bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur. Kliniğimizde lokal anestezi işlemi iğnesiz bir cihazla, basınç ile deri altına yapılmakta olup hastalarımız iğne acısını hissetmezler. Lokal anestezi yapıldıktan sonra mikro motor yardımıyla saç köklerinin alım işlemi gerçekleştirilir. Saç kökü yapısı kişiden kişiye değişim göstermekte olup kök büyüklüğüne göre kişiye özel punchlar kullanılır. Saç ekimi uygulanacak kişinin saç greft kalitesi ne kadar iyi ise, işlemin başarısı da o kadar iyi olur. Saç köklerinin toplanması greft sayısına göre değişmekte olup ortalama 2 – 4 saat arasında tamamlanır.

Kanalların Açılması

Ekimin gerçekleştirileceği bölgeye saç köklerinin büyüklüğüne göre kişiye özel kanallar açılır. Kanalar elmas uçlu bıçaklar yardımıyla yapılır. Saç ekiminin başarısı açılan kanalların yönleri ve derinliği ile ilgilidir. İnsan kafası dümdüz olmadığı için her bölgeye aynı açı ve derinlikte kanallar açılamaz. Ekim yapılacak bölgenin durumuna göre saçların olması gereken doğal açı ve görünümüne göre kanallar açılır. Saç ekim işleminde doğallığın anahtarı kanalların doğru bir şekilde açılmasıdır.

Saç Köklerinin Ekilmesi

Ekim yapılacak bölgeye açılan kanallara saç kökleri tek tek yerleştirilir. Ekim işlemi çıkan kök sayısına göre 2-4 saat arasında tamamlanır. Ekim yapılan bölgenin bir süre hava alması gerektiğinden bölgenin üzeri kapatılmaz.
FUE Saç Ekimi Hangi Durumlarda Tercih Edilir?
FUE saç ekimi en son teknolojiyi kullanan saç ekim yöntemlerinden biridir ve birçok yenilik ve kolaylık sağlamasından ötürü son yıllarda en çok tercih edilen saç ekim yöntemidir. Saç ekimi yaptıran kişinin donör bölgesinde kalıcı izler bırakmaz ve hızlı bir iyileşme süreci sağlar. Kıl kökleri tek tek alındığı için doku hasarı diğer saç ekimi yöntemlerine göre çok daha azdır, bu sebeple saç ekiminde en çok tercih edilen yöntemdir. FUE tekniğinin diğer yöntemlere göre daha çok tercih edilmesinin nedenlerini kısaca şu şekilde belirtebiliriz;

• İşlem Kolaylığı
• Kolay Uygulanabilir Olması
• Her Durumda Etkili Olma Şansı
• Diğer Tekniklere Göre Daha Doğal Görünüm
• Kalıcı Etki
FUE Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir?
• FUE Tekniği saç ekimi operasyonlarında kullanılan en son tekniktir
• FUT yöntemine göre hasta için çok daha konforlu bir operasyondur.
• Gelişime açık bir metod olduğundan her geçen gün teknolojiden daha fazla faydalanmaktadır.
• Kullanılan motor ve iğneler sayesinde operasyon süresi FUT’a göre çok daha kısadır.
• Hasta üzerinde herhangi bir kesi yapılmadığı için hasta kendini çok daha rahat hisseder ve operasyonu geçirme kararını daha rahat verebilir.
• Köklerin ayrıştırılması için ekstra zaman harcamaya gerek kalmaz.
• Tek bir seansta ense bölgesine zarar vermeden maksimum greft alımına müsaade eder.
• FUT tekniğinden farklı olarak FUE tekniği hasta üzerinde kalıcı iz bırakmaz.
• FUE tekniği ile birden fazla seans yapmaya ve fazla sayıda greft almaya müsaittir.
• Bu teknikte hastaların %85’inin tedavisi tek bir seansla kapatılır, sadece kalan %15’lik bir hasta grubu için ikinci seans gerekebilir.
• FUE tekniğinde operasyon süresi FUT tekniğine göre daha kısadır, ortalama 6-8 saat kadar sürer. Greftlerin ayrıştırılması için ekstra bir zamana gerek kalmaz.
• FUE tekniğinde alınan temiz ve artığı olmayan köklerdir, daha küçük kanallar açmak mümkündür, bu sayede ekim sahasında kalıcı izler kalmaz.
• Hasta kafasında sargı olmadan günlük bir şapka ile operasyon sonrası klinikten çıkabilir.
• Hasta operasyon sonrası 3.günden itibaren günlük işlerini yapabilir, ofisinde çalışmaya devam edebilir.
• Ekilen saçlar yaklaşık %98 verimle transfer edildikleri bölgede büyürler.

Diamond FUE Saç Ekimi Nedir?

Diamond Fue Saç ekimi, alınan greftlerin yerleştirilmesi için kanallar açılır. Bu kanallar farklı ekipmanlar ile açılabilir. Diamond fue saç ekiminde ise son teknoloji elmas bıçaklar kullanılmaktadır.

Elmas Uçlu Bıçakların Avantajları Nelerdir?

Elmas uçlu bıçakların yüzeyi sert ve pürüzsüzdür. Bu nedenle yapılan kesiler mükemmele yakındır ve doku zedelenmesi daha azdır; yapılan insizyonların (mikro kesilerin) daha düzgün olması faktörü hızlı iyileşme için çok önemlidir.

Elmas bıçakların uçları V şeklinde olduğu için, daha sık insizyon yapma olanağı vererek, diğer ekipmanlar ile açılan kanallara göre daha sık ve daha doğal sonuç alınmasını sağlar. Elmas bıçaklarla yapılan kesilerin açısı klasik yöntemlere göre daha iyi ayarlanabilir, ekim yapılan saçların yönlerinin ayarlanması yine doğal görünüm için çok önemlidir.

Tıraşsız Saç Ekimi Nedir?

Traşsız saç ekimi, saçların ön, yan ve üst kısımları tıraş edilmeden, uygulanan bir saç ekim yöntemidir. Bu saç ekimi yönteminde sadece başın arka kısmındaki donör alan tıraş edilir. Genelde uzun saçlara sahip kişilerin tercih etmektedir. Uzun saçlar sayesinde arka kısımda traşlanan bölüm üstteki uzun saçlar sayesinde kamufle olur. Bu yöntemde saç ekimi alanı çizimi ve planlaması, saç ekimi uzmanı tarafından belirlenir.

Traşsız saç ekimi FUE ve DHİ saç ekimi yöntemlerinin ikisinde de uygulanabilmektedir.

Traşsız Saç Ekimini Kimler Tercih Etmeli

– Başın üst kısımlarındaki saçlarda seyreklik olanlar, seyrek saçların arasına tıraşsız saç ekimi ile saç sıkılaştırması yaptırabilir.
– Herhangi bir rahatsızlık ya da kaza sonucu kısmi saç kaybı yaşayan kişiler, saç kaybı olan bölgeye saç ektirebilir.
– Sadece alın bölgesinde açıklık sorunu yaşayanlar, tıraşsız saç ekimi yaptırabilir.
– Tepe (Vertex) bölgesinde çok fazla saç kaybı olmayan kişiler, bu yöntemi tercih edebilir.

Dhi Saç Ekimi Nedir?

Dhi Saç Ekimi işlemi saç ekimi operasyonu olmak isteyen potansiyel hastalar tarafından en çok araştırılan yöntemlerden bir tanesidir. Donör bölgesinden FUE saç ekimi yöntemi ile alınan greftler, klasik mikro insizyon, kanal açılımı yapılmadan direkt olarak saç ekimi yapılacak bölgeye DHI kalemleri ile direkt olarak nakil edilmesi işlemidir.

Aynı zamanda ”Kalem Tekniği” olarak da bilinen bu uygulamada; özel ince uçları bulunan ve greftler teker teker içine koyularak basıldığında grefti direkt deriye nakleden özel ekipmanlar/kalemler kullanılır. Yine lokal anestezi ile gerçekleştirilen bu operasyon diğer saç ekim tekniklerine göre ekipte daha fazla kişinin çalışmasını gerektirir.

DHI Saç Ekiminin Artıları ve Eksileri nelerdir?

-DHI saç ekiminde, kanal açılan ekim yöntemlerine göre daha az kanama olur.

-Traşsız ekim isteyen ve kozmetik görüntüyü dert eden hastaların tercihidir.

-Ekimden sonra yara iyileşmesi birkaç gün daha erken olur.

-3.000 den fazla greft transfer edilecek ise diğer yöntemler daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.

-Özellikli materyaller kullanıldığı için daha maliyetlidir.

Sakal Ekimi Nedir?

Sakal ekimi operasyonu, kişinin sakal ve bıyık bölgesinde hiç çıkmamış ya da daha sonrasında travma, kesi gibi sebeplerle olan sakalların kaybı ile gelişen alanlara FUE yöntemi ile başın arkasında bulunan donör bölgesinden alınan greftlerin nakledilmesidir.

Sakal ve bıyık ekimi sonrasında gözle görülür büyük bir yara izi kalmaz ve iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Ciltte kızarma, şişlik ve kuruluk gibi geçici belirtiler ortaya çıkabilir fakat bu belirtiler birkaç gün içinde tamamen ortadan kalkar.

Kaş Ekimi Nedir?

Zamanla yoğunluğu azalan, ya da doğuştan seyrek olan kaş bölgesine yine saç ekiminde olduğu gibi FUE yöntemi ile ensenin orta alanından alınan greftlerin yerleştirilmesi işlemidir.

Kaş ekimi için FUE yöntemi ile greft alma işlemi yapılır. Ensenin tamamen traş edilmesine gerek olmaksızın ufak bir pencere açılarak greftler alınır.

Kaş ekimi kolay ve birkaç saatlik bir işlemdir; kişinin hep istediği estetik görünümlü kaşlara sahip olması sağlanır. Kaşlarıyla ilgili sorun yaşayan bazı kişilerin başvurduğu dövme yaptırma yöntemine göre çok daha doğal, güzel bir görünüm sağlar.

Aktif Kök Hücreli Saç Ekimi Nedir?

Foto Aktivasyonlu Kök hücreli saç ekimi, otolog mikro greft işlemi ile saç ekimi işleminin aynı anda kombine şekilde yapılması işlemidir. Kök hücre tedavisi ile birlikte yapılan ekimlerde, hem ekilen saçların daha gür çıkması sağlanmakta, hem deri sağlığını korumakta, hem de saç dökülmesi durdurmaktadır.

Kök hücre saç ekimi nedir?
Kök hücreli saç ekimi; saç kaybıyla mücadelede ve doku yenilemede kılcal damar ve doku yenileme terapisine dayanılan yeni bir tekniktir. Bu teknikte, saçlı derinin ve dokuların yenilenmesi için ‘kişinin kendi (otolog) hücreleri kullanılır.
Kök hücreli saç ekimi, androgenetik alopesi ve diğer saç kaybı problemleriyle mücadele etmek için son yıllarda geliştirilmiş güvenli ve etkili yeni bir tekniktir. Uygulama 40 dakika ve tek seanstır.
Sadece saç değil aslında genel olarak vücuttaki dokuların yenilenmesi için kendi rejenerasyon süreci kullanılan bu uygulama için üretilmiş GCell, yenilenme süreci için hastaların kendilerinden alınan dokuların klinik ortamında uygulanması için özel olarak üretilmiş bir cihazdır.
Uygulamada, hastaların saç tedavisi için kulak arkasındaki saçlı deriden ense bölgesinde anestezi yapılarak biyopsi çubuğu ile milimetrik 3 yerden toplanan hücreler işlemden geçirilerek enjekte edilir ve böylece uygulama yapılan bölgede progenitor (öncül) hücrelerin sayısının artışı sağlanır. Dolayısıyla saç kök hücresi transferi yapılmış olur

Kök hücreli saç ekiminin avantajları nedir?
Kök hücreli saç ekimi, ilerlemiş saç dökülmesine veya saç dökülmesini tedavi etmek ve iyileştirmek amacıyla bir çok kişinin tercihi haline gelmiştir.
• Kök hücreli saç ekimi sütür gerektirmez, iz bırakmaz ve hızlı bir iyileşme sağlar.
• Kök hücrelerin saç foliküllerine implantasyonunun saç büyümesini uyardığı ve akla gelebilecek herhangi bir yan etki olmadan hızlı sonuçlar verdiği bilinmektedir.
• Kök hücreli saç ekimi genç görünümünüzü geri kazandırır.

Kök hücre saç ekimi kimler için uygundur?
• Kaş ve sakal dahil olmak üzere vücudun farklı bölgelerini içeren, ileri düzeyde saç dökülmesi olan kişilerde.
• Cerrahi saç ekimi yaptırmak istemeyen kişiler
• Saç dökülmesinin tıbbi tedavisine cevap vermeyen kişilerde

Kök hücreli saç ekiminin yan etkisi var mıdır?
Tamamen kişinin kendi dokusu kullanıldığı için zararlı yan etki beklenmez. Kendi hücrelerimizin kullanıldığı bu teknikle kafa derisi ve mevcut saç yoğunluğu iyileştirilir ve saç foliküllerinin büyümesi sağlanır.
Bu uygulama, saçın normal döngüsüne dönmesini sağlar. Böylece saçın yoğunluk ve kalınlık kalitesini de arttırdığı için saç dökülmesini normal seyrine getirir.

Kök hücreli saç ekimi işleminin Sonucunu ne zaman görürüm?
Kişiden kişiye değişmekle beraber etkisi 3 ila 4 ay sonra görülmeye başlar. Ancak görsel olarak asıl etkisini 6 aydan sonra gösterir.

Kök hücre saç ekimi hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.